Dziekan – jaką rolę pełni na uczelni

Krótko o dziekanie Dziekan to osoba, która kieruje konkretnym wydziałem uczelni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sam termin „dziekan” nie pojawia się w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.” – zamiast tego, widnieje pojęcie „osoba pełniąca funkcje kierownicze” i właśnie tą (tj. dziekana) powołuje Rektor. Co więcej, […]

Dziekan – jaką rolę pełni na uczelni Read More »