Rzecznik finansowy

Krótko o Rzeczniku Finansowym

Rzecznik finansowy to osoba powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję (nie można być rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje). Jego głównym zadaniem jest ochrona klientów indywidualnych przed niewłaściwymi praktykami rynkowymi, w tym przede wszystkim – ochrona klientów przed unikaniem rozpatrzenia reklamacji. Rzecznik najczęściej opiniuje akty prawne oraz występuje do różnorodnych obiektów z wnioskami o kontrolę, w zakresie działalności podmiotów rynku finansowego. Rzecznik Finansowy może składać wnioski o ponowne rozpatrzenie reklamacji oraz występować do firm, o udzielenie informacji dot. podpisanych umów. Ponadto, w zakresie swojej działalności, ma on możliwość wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu sądowym lub w niektórych przypadkach – może sam wystąpić z powództwem.

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące Rzecznika Finansowego reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

W poniższym zestawie przytaczamy tylko najważniejsze informacje, z punktu widzenia potencjalnego petenta Rzecznika.

Przykładowe działania Rzecznika Finansowego

Rzecznik może pomóc nam, gdy:

  • firma unika realizacji obowiązku reklamacyjnego
  • bank nieuczciwie postępuje przy reliazacji np. umowy kredytowej

Rzecznik nie może wystąpić z interwencją, gdy nie jesteśmy klientem podmiotu finansowego.

Artykuł powstał w ramach projektu “Zobacz jak”

Projekt “Zobacz jak” ma na celu pokazanie w przystępnej formie podstawowych instytucji, które funkcjonują w Polsce i na świecie. Zakłada się przekazanie informacji w kilku kategoriach: organy państwa, administracji centralnej i wojewódzkiej, organy samorządu terytorialnego, szkoła i edukacja.Zobacz projekt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top